Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de productenlijn van de Steigeraar en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden, behoren toe aan de Steigeraar of derden welke met toestemming dit beeldmateriaal beschikbaar hebben gesteld aan de Steigeraar. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

De Steigeraar respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. De Steigeraar maakt op de website geen gebruik van cookies.

Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

De Steigeraar
Singel 60
9001 XP
Grou, Friesland
tel. 06-42764252
tel. 058-2518515